રવિન્દ્રએ મારી રમૂજની સિક્સર…

રવિન્દ્ર જાડેજા જણાવે છે એના સાથીઓ વિશેની ખાનગી વાતો…

httpss://twitter.com/cricketworldcup/status/1133644382979153920