1 મેથી 18-વર્ષની ઉપરનાને પણ કોરોના-રસી અપાશે

નવી દિલ્હીઃ દેશભરમાં કોરોનાવાઈરસના રોગચાળાના ફેલાવાએ જે ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે એને કારણે કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે આવતી 1 મેથી 18-વર્ષની ઉપરના તમામ લોકોને પણ કોરોના-પ્રતિબંધાત્મક રસી આપવી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વડપણ હેઠળ આજે અહીં મળેલી ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠકમાં આ મહત્ત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. એવો...

TODAY IN THE HISTORY

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

BOLLYWOOD KI BATEN

RELIGION & SPIRITUALITY

ONE PLANET ONE LIFE

BEHIND THE LENS

SHORT STORY

KAHEVAT

MOJMASTI UNLIMITED

YOGA & WELLNESS

VARIETY

ZAKALBINDU

COOKING TIPS

EDITORS HOUR

INSPIRATIONAL STORIES

GRAH & VASTU

RELATIONSHIP

PANCHANG

CHITRALEKHA EVENT