એમિરેટ્સ ભારતીયોને યૂએઈ માટે વિમાનપ્રવાસ નહીં કરાવે

દુબઈઃ ભારતમાં કોરોનાવાઈરસની બીજી લહેરમાં કેસો અને મરણની સંખ્યા ખૂબ વધી ગઈ હોવાથી અગ્રગણ્ય એરલાઈન એમિરેટ્સ આવતી 25 એપ્રિલથી 3 મે સુધી ભારતીયોને યૂએઈ માટે વિમાન પ્રવાસ નહીં કરાવે. ભારતીયો તેમજ છેલ્લા 14 દિવસોમાં ભારતમાં થઈને બીજા કોઈ પણ દેશમાંથી આવતા વિમાન પ્રવાસીઓને પણ વિમાન પ્રવાસ નહીં કરાવે. આ એરલાઈન...

TODAY IN THE HISTORY

22042021

GUJARAT NEWS

MUMBAI NEWS

BOLLYWOOD KI BATEN

RELIGION & SPIRITUALITY

ONE PLANET ONE LIFE

BEHIND THE LENS

SHORT STORY

KAHEVAT

MOJMASTI UNLIMITED

YOGA & WELLNESS

VARIETY

ZAKALBINDU

COOKING TIPS

EDITORS HOUR

INSPIRATIONAL STORIES

GRAH & VASTU

RELATIONSHIP

PANCHANG

CHITRALEKHA EVENT