ચાર રાજ્યના ચૂંટણી પરિણામોના પાંચ સૂચિતાર્થ

લોકસભાની ચૂંટણી પહેલા સેમિફાઇનલ ગણાતા ચાર રાજ્યોના ચૂંટણી જંગમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીને અભૂતપૂર્વ સફળતા મળી છે ત્યારે 2024 પહેલા આ પરિણામો શું સૂચવે છે? રસપ્રદ વિશ્લેષણ…