બાળકો માટે આટલી કાળજી લેવી…

0
1639

જો તમે બાળકો સાથે પ્રવાસ કરી રહ્યાં હો તો એમનો લેટેસ્ટ ફોટો સાથે રાખવાનું ભૂલશો નહીં. સામાનમાં બાળકો માટે કોમિક્સ, ચિત્રની તથા વાર્તાની બુક્સ, ગેમ્સ, વોટર બોટલ, બિસ્કીટ જેવી વસ્તુઓ સાથે જરૂર રાખશો.