સૉફ્ટ અને ટેસ્ટી મેથીના થેપલા

0
3721

મેથીના થેપલાનો લોટ બાંધતી વખતે એમાં સમારેલી મેથીની ભાજી તેમજ દહીં, થોડો ચણાનો લોટ અને થોડો અજમો. થોડા સફેદ તલ તેમજ ધાણાજીરૂં, હળદર તેમજ મરચું, મીઠું સ્વાદાનુસાર લઈ, પાણી લીધા વગર લોટ બાંધવો (કેમ કે, ભાજી તેમજ દહીંને લીધે લોટ પાણી વગર બંધાઈ જાય છે. પણ જરૂર લાગે તે પ્રમાણે પાણી લેવું)

દહીં ને બદલે છાશથી પણ લોટ બાંઘી શકો છો. થેપલા સૉફ્ટ અને ટેસ્ટી બનશે.

સ્વાદમાં ફેરફાર કરવા થોડો બાજરીનો લોટ ઉમેરી શકાય છે.