વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનું સુકાન સંભાળતા રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતની ચિત્રલેખા સાથે વાત

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસનું સુકાન સંભાળતા રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતની ચિત્રલેખા સાથે ખાસ વાતચીત…