કોઈ પણ ટેક્નિકલ જાણકારી માટે અહીં સંપર્ક કરો: web@chitralekha.com


Branch addresses:


 • મુંબઈ
  ૨૨, અંધેરી ઈન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ, ઓફ્ફ વીરા દેસાઈ રોડ, અંધેરી (વેસ્ટ),
  મુંબઈ- ૪૦૦૦૫૩, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.
  Telno.: 91-22-6730 9898 / 6692 1692
  Fax: 91-22-26730858


 • અમદાવાદ
  ૧૨, વાલ્મિક, ત્રીજે માળે, પરિમલ ગાર્ડન પાસે,
  સી.જી. રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬,ગુજરાત, ભારત.
  Telno.: 079-2646 1711/2646 3715
  Fax: 079-2646 43898


 • રાજકોટ
  ૨૦૨, યોગી ટાવર, સુભાષ રોડ,
  ચિત્રલેખા સર્કલ પાસે, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧, ગુજરાત, ભારત
  Telno.: 0281-2467 526.
  Mobile: 98250 79969
  Fax: 0281-2467 526


 • વડોદરા
  ૪૨૨, સેન્ટર પોઈન્ટ, ચોથે માળે, આર.સી. દત્ત રોડ,
  અલ્કાપુરી, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૫, ગુજરાત ભારત.
  Telno.: 0265-2339 097
  Fax: 0265-341 407


 • દિલ્હી
  ઈ-૧૨૮, પહેલે માળે, કાલ્કાજી, નવી દિલ્હી-૧૧૦ ૦૧૯
  Telno.: 011-40590724,26/ 413 29090.
  Fax: 011-40590728


 • બેંગલોર
  ૧૩૫, બ્રિગેડ રોડ, બેંગલોર-૫૬૦ ૦૨૫, કર્ણાટક, ભારત
  Telno.: 080-2212 9571
  Tel-Fax: 080-227 8428