સાત કલાકમાં મુંબઈ, નાસિકમાં ત્રણ વાર ભૂકંપના આંચકા

મુંબઈઃ મહારાષ્ટ્રમાં સાત કલાકથી ઓછા સમયમાં ત્રણ વાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. મુંબઈની પાસે શનિવારે સવારે ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. નાસિકમાં પણ અડધી રાત્રે બે વાર ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા. એનું કેન્દ્ર મુંબઈના ઉત્તર તરફ 98 કિલોમીટર દૂર હતું. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 2.7 માપવામાં આવી હતી. આ પહેલાં નાસિકમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા, રિક્ટર સ્કેલ પર એની તીવ્રતા ચાર અને 3.6ની માપવામાં આવી હતી. લોકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા અને જાનમાલના નુકસાન કોઈ અહેવાલ નથી.

નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજીએ ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી