પૂછપરછઃ ગુરુ દત્ત-મીનાકુમારીએ કરેલી ફિલ્મો કઈ?

0
847

(‘ચિત્રલેખા’ના ફિલ્મ મેગેઝિન ‘જી’ના ૧૬-૩૧ માર્ચ, ૧૯૯૩ અંકમાં પ્રકાશિત સવાલ-જવાબની ‘પૂછપરછ’ કોલમમાંથી સાભાર)

પ્રિતેશ એસ. ગોસ્વામી (બોરસદ)

સવાલઃ ગુરુ દત્ત-મીનાકુમારીએ કરેલી ફિલ્મો કઈ?

જવાબઃ સાંજ ઔર સવેરા’ અને ‘સાહબ બીવી ઔર ગુલામ’માં બંને સાથે ચમક્યા હતા.