કોલકાતામાં હવાના પ્રદૂષણ વિરુદ્ધ સાઈકલ રેલી…

0
761
કોલકાતામાં હવાના વધી રહેલા પ્રદૂષણ સામે જનજાગૃતિ ફેલાવવા માટે 28 જાન્યુઆરી, રવિવારે એક સાઈકલ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.