ભારતભરમાં નવા વર્ષના આવકાર માટે ઉત્સાહ…

0
1534
ભારતમાં અનેક સ્થળે લોકોએ વિદાય લેતા વર્ષ 2018ને ઉત્સાહપૂર્વક ગુડબાય કહ્યું અને નવા 2019ના વર્ષને આવકાર આપ્યો.
શિમલા


શિમલા


મુંબઈ


નવી દિલ્હી


કરાડ, મહારાષ્ટ્ર