નેપાળમાં ટ્રિપલ તલાકની માન્યતા રદ

નેપાળની સર્વોચ્ચ અદાલતે ઐતિહાસિક નિર્ણય આપતાં કહ્યું છે કે ઇસ્લામિક સમુદાયમાં ટ્રિપલ તલાકની પ્રથાને માન્યતા આપી શકાય નહીં. કોર્ટે પોતાના નિર્ણયમાં કહ્યું છે કે નેપાળના વર્તમાન કાયદા અનુસાર છૂટાછેડા સિવાય અન્ય રિવાજ અને સમુદાય-વિશિષ્ટ વ્યવસ્થાઓને સ્વીકારી શકાય નહીં. કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે ઇસ્લામિક શરિયા કાયદાના આધારે આપવામાં આવતા તલાક મહિલાઓ સાથે અન્યાય છે. સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ ટાંક બહાદુર મોક્તન અને હરિ પ્રસાદ ફુયાલની સંયુક્ત બેંચ દ્વારા આપવામાં આવેલા નિર્ણયમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નેપાળમાં ઇસ્લામિક માન્યતા અનુસાર છૂટાછેડાના આધારે બીજા લગ્ન માટે કોઈ છૂટ નથી. કોર્ટે કહ્યું છે કે સમાન કાયદો તમામ ધર્મો અને ધાર્મિક માન્યતાઓના પુરુષો માટે લાગુ થવો જોઈએ.

નેપાળમાં બહુપત્નીત્વ એ કાનૂની અપરાધ છે

છૂટાછેડા પછી બીજા લગ્નને માન્યતા આપવા અંગે કાઠમંડુના રહેવાસી મુનવ્વર હસન સામે તેની પ્રથમ પત્ની સવિયા તનવીર હસન દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી રિટ પર નીચલી અદાલતોના નિર્ણયમાં સુધારો કરતી વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે છૂટાછેડા અને બહુપત્નીત્વ વચ્ચે તફાવત છે. કોર્ટે કહ્યું કે નેપાળમાં બહુપત્નીત્વ એ કાનૂની અપરાધ છે અને ઇસ્લામિક માન્યતાઓના આધારે છૂટાછેડા પછી લગ્નને બહુપત્નીત્વ માનવામાં આવશે. કોર્ટે કહ્યું કે કુરાનમાં મહિલાઓ સાથે ભેદભાવ અને પુરૂષોને વિશેષાધિકાર આપવાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી, તેથી ટ્રિપલ તલાકનો સંદર્ભ ખોટો છે. ટ્રિપલ તલાકને લઈને ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે આપેલા નિર્ણયનો ઉલ્લેખ કરતાં નેપાળની સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતે પણ ટ્રિપલ તલાકને ગેરબંધારણીય જાહેર કરી છે. તે નિર્ણયના આધારે નેપાળની સુપ્રીમ કોર્ટે પણ ‘તલાક-એ-વિદ્દત’ના મુદ્દાને ગુનાહિત કૃત્ય ગણીને તેને ગેરકાયદેસર જાહેર કર્યો છે.