અમેરિકાના ન્યુ જર્સીમાં ‘ચાલો ગુજરાત, ચલો ઈંડિયા’ કાર્યક્રમ…

0
1101
અમેરિકાના ન્યુ જર્સીના એડિસનમાં 31 ઓગસ્ટ, શુક્રવારથી ‘ચાલો ગુજરાત, ચલો ઈંડિયા’ કાર્યક્રમની પાંચમી આવૃત્તિનો આરંભ થયો છે.