ગોંડલઃ 71 વર્ષના ડાહીહબહેને જ્યારે જિંદગીમાં પહેલીવાર મતદાન કર્યું

રાજકોટ: ન માની શકાય તેવી વાત છે, પરંતુ માંડણ કુંડલાના ૭૧ વર્ષના માજી જિલ્લા વહીવટીતંત્ર તથા જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા વિભાગના સથવારે તેમના જીવનનું પ્રથમ મતદાન કરી શકયા. ડાહીબેન રત્નાભાઇ પારખીયા નામના ૭૧ વર્ષના ગોંડલ તાલુકાના માંડણકુંડલાના વતની જન્મથીજ તેમના પગ વાળી શકતા નથી. તેમની શારીરિક વિકલાંગતાઓ ઉપરાંત ઉંમરને લીધેને યાદ શકિત પણ ક્ષીણ થઇ રહી છે. આ બધી વિષમતાઓ વચ્ચે ૭૧ વર્ષની ઉંમર છતાં ડાહીબેન અત્યાર સુધી કદી મતદાન કરી શકયા નહોતા.

એટલે આ વખતે તેમની મતદાનની મહેચ્છા પાર પાડવાનું બીડું ઝડપેલું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તથા સમાજ સુરક્ષા વિભાગે.

​જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી તથા કલેક્ટર ડો. રાહુલ ગુપ્તાએ ચૂંટણી જાહેર થતાંની સાથે જ જિલ્લાભરના અન્ય દિવ્યાંગો સાથે ડાહીબેનની વિગતો પણ જાણી હતી અને ડાહીબહેન મતદાન કરી શકે એ માટેની વ્યવસ્થા કરાવી હતી.

મતદાનનો આનંદ વ્યકત કરવા તો ડાહીબેન સક્ષમ નથી પરંતુ અન્ય બહેનોને મતદાન કરવા જતી જોઇને કયારેક કયારેક મતદાનની ઇચ્છા વ્યકતકરતા ડાહી બેનની આ અદમ્ય ઇચ્છા આખરે ફળીભૂત થઇ હતી.