Home Tags Vastu for Home

Tag: Vastu for Home

મન વિચલિત ન થાય એના માટે વાસ્તુમાં...

ભય, માયા, પ્રિત જેવા શબ્દો માણસની નિર્ણય શક્તિને અસર કરે છે. અત્યારે આ બધા શબ્દોની અસર હેઠળ માણસ જીવી રહ્યો છે. ભય વધવા છતા માયા ઓછી થતી નથી અને...

ઘરમાં કઈ જગ્યાએ રહીએ તો કોરોના વાઇરસનો...

સાહેબ, આ લોક ડાઉન લંબાવાયું એ સારું જ થયું. અમારે ઘરમાં શાંતિ. મારા વર, વાસણ ઘસી નાંખે છે, સસરા કચરા વાળી આપે છે, હું ને સાસુ પોતું કરી નાખીએ....

વાસ્તુ: કેટલા પતિ પત્નીને રસોડામાં મદદ કરે...

વડીલ શ્રી. મને તમારી ઉમર નથી ખબર. પણ તમારા જ્ઞાનના લીધે તમને વડીલ કહું છુ. સામાન્ય રીતે સ્ત્રી પોતાની સાચી ઉંમર નથી જણાવતી. પણ મારે એ જણાવવી જરૂરી છે....