ગુજરાતમાં રહીને પાંચ મહિનાથી પગાર મેળવતાં બિહારનાં શિક્ષિકા

પટનાઃ બિહારની ખગડિયા જિલ્લામાં એક સહાયક શિક્ષિકા ગુજરાતમાં રહીને પાંચ મહિનાથી પગાર મેળવી રહી છે. આ ઘટનાની જાણ ત્યારે થઈ જ્યારે શિક્ષણ પદાધિકારી (BEO) રામ ઉદય મહતોએ વોર્ડ નંબર ચાર સ્થિત પ્રાથમિક વિદ્યાલયમાં જઈને શિક્ષિકા સીમાકુમારીને કેટલાક મહિનાઓથી ગેરહાજર માલૂમ પડ્યાં હતાં. તેઓ આ વિદ્યાલયમાં પ્રતિનિયુક્તિ પર તહેનાત હતાં.

BEOએ જણાવ્યું હતું કે સપ્ટેમ્બરમાં મૂળ વિદ્યાલય મધ્ય વિદ્યાલય ભદાસથી પ્રાથમિક વિદ્યાલય વિદ્યાધરમાં સહાયક શિક્ષિકા સીમાકુમારી આજ સુધી સ્કૂલમાં મોં બતાવવા પણ નથી આવ્યાં, પણ HM વિકાસકુમાર તેમને હાજર બતાવતા રહ્યા હતા.તેમણે કહ્યું હતું કે જ્યારે અમે વિભાગથી પૂછપરછ કરી, ત્યારે એવું પ્રતીત થયું કે વિભાગ માસિક વેતન ભદાસ ગામ સ્થિત મૂળ મધ્ય વિદ્યાલયના મુખ્ય અધ્યાપક દ્વારા બતાવવામાં આવેલી ઉપસ્થિતિને આધારે જારી કરતા રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે પ્રાથમિક વિદ્યાલય ભાદસ ગામ સ્થિત એના મૂળ વિદ્યાલયમાં ગેરહાજરીનો રિપોર્ટ મોકલી રહ્યો હતો.

વિદ્યાલયના મુખ્ય અધ્યાપક વિકાસકુમારે તેમની ગેરહાજરીને હાજરીમાં પરિવર્તિત કરી દીધી હતી. તેમની હાજરીને આધારે વિભાગ સપ્ટેમ્બર, 2022થી તેમનો પગાર જારી કરી રહ્યો હતો. અમે સીમાકુમારી અને વિકાસકુમારને પગાર અટકાવવાની સાથે રિપોર્ટ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને મોકલી દીધો છે. સૂત્રોએ કહ્યું હતું કે 400થી વધુ શિક્ષકો એક પણ દિવસ સ્કૂલમાં કામ પર નહીં જઈને પગાર લેવાને મામલે શિક્ષણ વિભાગના રડાર પર છે.