જાપાનમાં 100 વર્ષથી વયના 92,000થી વધુ લોકો

ટોક્યોઃ ‘जीवेम शरद शतम्’  આ સૂત્ર જાપાનીઓને બરાબર લાગુ પડે છે. જાપાન વડીલોની સંખ્યાને મામલે પહેલેથી અન્ય દેશોની તુલનામાં ઘણો આગળ છે. જાપાનમાં લોકોની આવરદા લાંબી હોય છે. આ સતત 53 વર્ષથી છે, જ્યારે વધુ વયના લોકોની સંખ્યાએ એક રેકોર્ડ બનાવ્યો હોય. જાપાનમાં 100 વર્ષથી વધુ વયના લોકોની સંખ્યા 92,139એ પહોંચી છે, છેલ્લા એક વર્ષમાં આવા 1613 લોકોનો ઉમેરો થયો છે, એમ સરકારનો આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા કહે છે. જોકે એશિયામાં ચીન અને જાપાન-બંને દેશો એવા છે જ્યાં વસતિ ઘટતી જાય છે.

જાપાનમાં થયેલા તાજા સર્વે મુજબ શતાયુ લોકોમાં 88 ટકા મહિલાઓ છે. જાપાનમાં મહિલાઓની સરેરાશ વય 87 અને પુરુષો માટે 81 વર્ષ છે. 1963માં સૌપ્રથમ વાર જાપાનમાં 100થી વધુ વયના લોકોની ગણતરી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે તેમની સંખ્યા 153 હતી. વર્ષ 1998માં એ સંખ્યા વધીને 10,000 થઈ હતી. ત્યાર બાદ એ 2012માં વધીને 50,000 થઈ હતી. જે પ્રકારે એ આંકડો વધી રહ્યો છે, એ જોતાં એક લાખને પાર થવાની અપેક્ષા છે. જોકે લોકોની વય વધવાની સાથે જન્મદર નીચે આવી ગયો છે. એને પરિણામે કાર્યરત લોકોની સંખ્યા ઘટી ગઈ છે અને વયોવૃદ્ધોની દેખભાળ કરવામાં ખાસ્સી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.

જાપાનમાં વસતિ છેલ્લા એક વર્ષમાં 8.01 લાખ ઘટીને 12.24 કરોડ થઈ ગઈ છે. જાપાન સરકારે અગમચેતી રૂપે કામકાજમાં વ્યસ્ત લોકો માટે અનેક પ્રકારની સુવિધા આપવા માટે યોજનાઓ શરૂ કરી છે. જોકે એની કોઈ ખાસ અસર નથી થઈ. છેલ્લા એક વર્ષમાં અહીં માત્ર સાત લાખ બાળકો જ પેદા થયાં છે.