ઇરાન, ઇઝરાયેલે યુદ્ધ પાછળ એક લાખ કરોડનો ખર્ચ કર્યો

નવી દિલ્હીઃ ઇરાને ઇઝરાયેલ પર મિસાઇલ અને ડ્રોનથી હુમલો કર્યો હતો, ત્યારે ઇરાને મિસાઇલ અને ડ્રોન મારવામાં કેટલાનો ખર્ચ થયો હશે? ઇઝરાયેલને આ હુમલો ખાળવા માટે કેટલો ખર્ચ થયો હશે. બંને દેશોએ હુમલા અને બચાવમાં રૂ. એક લાખ કરોડથી વધુનો ખર્ચ કર્યા હતા.

ઇરાને ઇઝરાયેલ પર હુમલામાં જે મિસાઇલ ડ્રોન ટેક્નિકનો ઉપયોગ કર્યો હતો, એની કિંમત આશરે રૂ. 520 કરોડ આંકવામાં આવી છે, જ્યારે ઇઝરાયેલને આ હથિયારોને ઇન્ટરસેપ્ટ કરીને તોડી પાડવામાં રૂ. 92,000 કરોડ થયા હતા. સંરક્ષણ બજેટની વાત કરે તો ઇરાન ઇઝરાયેલ કરતાં ઘણો પાછળ છે, પરંતુ સૈનિકોની સંખ્યાને મામલે ઇરાન ઇઝરાયેલ કરતાં ઘણું આગળ છે.ઇરાનનું સંરક્ષણ બજેટ માત્ર 9.9 અબજ ડોલર છે, જ્યારે ઇઝરાયેલ સંરક્ષણ પર 24.2 અબજ ડોલર ખર્ચ કરે છે. ઇરાનની પાસે 551 ફાઇટર જેટ્સ અને અન્ય વિમાન છે, જ્યારે ઇઝરાયેલની પાસે 612 સૈન્ય વિમાન છે. ઇરાનની પાસે 4071 ટેન્ક છે, જ્યારે ઇઝરાયેલની પાસે 2200 ટેન્ક છે. ઇરાનની પાસે 101  સબમરીન છે, જ્યારે ઇઝરાયેલની પાસે 67 સબમરીન છે.

ઇરાનની પાસે 65,000 બખ્તરબંધ ગાડીઓ છે, જ્યારે ઇઝરાયેલની પાસે 43,000 છે. ઇરાનની પાસે 5.75 ટકા સૈનિક છે, જ્યારે ઇઝરાયેલની પાસે માત્ર 1.73 લાખ સૈનિક છે. જોકે ઇરાનની પાસે રિઝર્વ સૈનિક 3.50 લાખ છે, ઇઝરાયેલની પાસે 4.65 લાખ છે.