ગામડાઓમાં રોજગારી પેદા કરવા એપીએમ ટર્મિનલ પીપાવાવની નવી પહેલ

પીપાવાવ (ગુજરાત): ભારત– એપીએમ ટર્મિનલ્સ પીપાવાવે ગોપી મહિલા મંડલની મદદ સાથે માસ્ક બનાવવા આસપાસના ગામડાઓની મહિલાઓને તાલીમ આપવાની શરૂઆત કરી હતી. આ પહેલ હેઠળ ગામડાઓમાં તમામ પુખ્તો અને બાળકો માટે ધોઈ શકાય એવા કપડાનાં માસ્ક બનાવામાં આવી રહ્યા છે. અહીં આસપાસના ગામડાઓમાં આશરે 20,000ની વસ્તી છે. એનાથી લોકડાઉન દરમિયાન અને લોકડાઉન ખુલ્યાં પછી ગામડાઓને રોજગારી પેદા કરવામાં પણ મદદ મળશે.

આ પહેલનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ગામડાઓમાં તમામ પુખ્તો અને બાળકોમાં માસ્ક પહેરવાની આદત વિકસે અને રોગચાળા સામે લડવા અન્ય કાળજીઓ રાખવામાં આવે એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. સ્થાનિક સ્તરે બનાવવામાં આવેલા આ માસ્કનું વિતરણ રામપરા, કુંભારિયા, ભેરાઈ, શિયાલબેટ, કડિયાલી, પિપાવાવ ધામ વગેરે જેવા આસપાસના ગામડાઓમાં રહેવાસીઓ અને ટ્રકર્સ વચ્ચે થશે.

રાજુલામાં મહિલાઓએ બનાવેલા આ માસ્કની ખરીદી અને ઉપયોગ રાજુલાના લોકો કરી રહ્યાં છે. પોર્ટનો ઉદ્દેશ 50 ગામડાઓમાં મહિલાઓને માસ્ક બનાવવાની તાલીમ આપવાનો છે, જેથી ગામડાઓ માસ્કના સંદર્ભમાં સ્વનિર્ભર બને, જે કોવિડ-19 રોગચાળો નિવારવા માટે અતિ જરૂરી છે.