સુરતનું રૂ.7707 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજુ

કેન્દ્રીય બજેટની સાથે તમામ શહેરોના પણ ડ્રાફ્ટ બજેટ જાહેર થઈ રહ્યા છે. રાજ્યના ઔદ્યોગિક નગર એવા સુરત મહાનગર પાલિકાએ વર્ષ 2023-24 નું ડ્રાફ્ટ બજેટ રજુ કર્યું છે. રૂ. 7707 કરોડનું ડ્રાફ્ટ બજેટમાં વિકાસના કામો માટે રૂ. 3519 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. જેના માટે સુરત પાલિકા કમિશનરે રજુ કરેલા બજેટમાં સુરતીઓ ઉપર રૂ. 307 કરોડનો વેરાનો વધારો ઝીંક્યો છે. તેમજ ગત વર્ષની સરખામણીમાં 420 કરોડનો વઘારો નોંઘાયો છે. ગત વર્ષે રૂ.7287 કરોડનું બજેટ હતું.

શું કરવામાં આવી છે જોગવાઈ ?
આ અંગે સુરતના મહાનગર પાલિકા કમિશ્નર શાલિની અગ્રવાલે જણાવ્યું કે, સમાજના તમામ લોકોને અસર કરતું સર્વાગી બજેટ રજુ કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં પાલિકાના નવા વિસ્તારો માટે એક્શન પ્લાન બનાવશે 824 કરોડની માતબર જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સુરત મનપામા ડ્રાફટ બજેટમા નવા વિસ્તારોમાં પ્રાથમિક સહિતના કામો માટે 842 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. નવા વિસ્તારની કાયાપલટ કરવાનો નિર્ધાર મનપા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. હદવિસ્તરણ બાદ સુરત શહેરમાં બે નગર પાલિકા અને 27 ગામોનો સમાવેશ થયો છે.


સુરત શહેરની જેમ નવા વિસ્તારનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે વર્ષ 2023-24 ના ડ્રાફટ બજેટમાં પાણી, ડ્રેનેજ, રસ્તા, લાઈટ સહીતના પ્રાથમિક સુવિધાના કામો માટે રૂપિયા 842 કરોડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.સુરત શહેરના લોકોને સારી સારવાર મળે તે માટે પાલિકા સંચાલિત સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં વધુ કામગીરી કરવામાં આવે તે માટેની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. સુપર સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ની જેમ સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં નવું બિલ્ડીંગ બનાવી સારવારની સુવિધા ઉભી કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સ્મીમેર કોલેજ નું એક્સપાન્શન 210 કરોડના ખર્ચે કરવામાં આવશે. આ વર્ષે સુરતના લોકોના આરોગ્ય નો ખ્યાલ રાખીને 550 કરોડના ખર્ચ માં 50 બેડ ની હોસ્પિટલ માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.


આ ઉપરાંત આ બજેટમાં લોકોને રાહત દરે વિવિધ યોજનામાં આવાસ મળે તે માટેની પણ ખાસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. નવા વર્ષે સુરત મહાનગર પાલિકા 7911 આવાસો બનાવશે તે માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. વર્ષે સુરતમાં 60 હજાર પશુ ને આર એફ આઈ ની ટેગ કરવામાં આવશે ગુજરાતમાં પહેલો શહેર સુરત બનશે જે ત્રિપલ આઈ થી ઢોરનું ટ્રેકિંગ કરશે.વર્ષ 2023-24ના બજેટમાં ત્રણ નવા બ્રિજ બનાવવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. એક બ્રિજ 60 કરોડના ખર્ચે તો બીજા 2 બ્રિજ નવા સમાવિષ્ટ વિસ્તાર અને શહેરને જોડનારા બનશે, જેમની પાછળ 40 કરોડનો ખર્ચ કરવાનો અંદાજ છે.