આખરી દિવસે 44 લાખ ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન્સ ફાઈલ થયા

નવી દિલ્હીઃ આવકવેરાનું રિટર્ન ફાઈલ કરવા માટે આજે છેલ્લો દિવસ હતો. સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં આશરે 44 લાખ ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન્સ ફાઈલ કરાયાનો અહેવાલ હતો. નાણાકીય વર્ષ 2021-22 માટે પગારદાર વ્યક્તિઓએ ITR ફાઈલ કરવાનું હતું.

2022ની 31 માર્ચે પૂરા થયેલા નાણાકીય વર્ષ માટે જે કરદાતાઓના એકાઉન્ટ્સ ઓડિટ થયા ન હોય તેમને માટે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાની ડેડલાઈન રવિવાર – 1 ઓગસ્ટ છે.