જીતની ઉજવણી

અમદાવાદઃ ગુજરાત વિધાનસભા 2017ની ચૂંટણીમાં ભાજપે જીત પ્રાપ્ત કરી છે. ત્યારે જીતને વધાવવા માટે ભાજપ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા વિજયોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો હતો. ઢોલ નગરાના તાલ સાથે ઝૂમીને અને સાથે જ એકબીજાને મીઠાઈ ખવડાવીને જીતને ક્ષણને વધાવવામાં આવી હતી.

(તસવીરઃ પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)