અમદાવાદમાં વેબકાસ્ટિંગ કન્ટ્રોલ રૂમ

અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં મતગણતરી કેન્દ્રો પર વેબ કેમેરાથી બાજ નજર રાખવામાં આવી હતી. જેના માટે ચૂંટણી પંચ દ્વારા અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વેબ કાસ્ટિંગ કન્ટ્રોલ રૂમ ઉભો કરાયો હતો. ખૂબ ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત વચ્ચે મતગણતરીનું રેકોર્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. (તસ્વીર- પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ)