નીમહંસના કોન્વોકેશનમાં રાષ્ટ્રપતિ

 

 

 

 

 

 

 

 

બેંગલોરઃ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે કર્ણાટકના બેંગલોર ખાતે યોજાયેલા નીમહંસના 22મા કોન્વોકેશનમાં હાજરી આપી હતી.