હેપ્પી બર્થ ડે ‘નરેન્દ્ર મોદી’ !

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એમની અનપ્રિડિક્ટેબલ રાજકીય સૂજબૂઝ અને કળી ન શકાય એવા મન માટે જાણીતા છે. રાજકીય કે સામાજિક કાર્યક્રમમાં એ હંમેશા અલગ અલગ વેશભૂષા અને મૂડમાં દેખાય છે. પ્રસ્તુત છે એમના અલગ અલગ મૂડને ઝડપી લેતી કેટલીક એમની લાક્ષણિક તસવીરો…