મુંબઈકરોએ મતદાન કરી ઉજવ્યું લોકશાહીનું પર્વ

મુંબઈ: દેશમાં ચાલી રહેલી લોકસભા ચૂંટણી 2024માં આજે પાંચમા તબક્કામાં મતદાન યોજાયું. પાંચમા તબક્કામાં મુંબઈકરોએ ઉત્સાહભેર મતદાન કર્યુ. જુઓ તસવીરોમાં…

(દીપક ધૂરી – તસવીરો)