Home Tags Cash Transaction

Tag: Cash Transaction

3 લાખથી વધુના રોકડ વ્યવહાર પર પ્રતિબંધ...

નવી દિલ્હી- બ્લેક મની પર રચાયેલી એસઆઈટીની ભલામણ જો સરકારે સ્વીકારી લીધી તો, લોકો 3 લાખથી વધુના રોકડ વ્યવહાર નહીં કરી શકે, સાથે 15 લાખ રૂપિયાથી વધુ રોકડ પણ...