કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવા માટે વિધાનસભામાં નવો ઠરાવ પસાર

લગભગ એક વર્ષ પહેલા કેરળ વિધાનસભાએ રાજ્યનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાનો પ્રસ્તાવ સર્વાનુમતે પસાર કર્યો હતો. સોમવારના રોજ આ પ્રસ્તાવને નાના સુધારા સાથે ફરીથી પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રએ જૂનો પ્રસ્તાવ પરત કર્યો અને તેમાં સુધારા કરવા કહ્યું, ત્યારબાદ ગૃહે નવો પ્રસ્તાવ પસાર કર્યો. મુખ્ય પ્રધાન પિનરાઈ વિજયન દ્વારા ખસેડવામાં આવેલા ઠરાવમાં માંગ કરવામાં આવી હતી કે બંધારણની પ્રથમ સૂચિમાં રાજ્યનું નામ સત્તાવાર રીતે બદલીને ‘કેરલમ’ કરવા માટે બંધારણની કલમ 3 હેઠળ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે. IUML ધારાસભ્ય એન શમસુદ્દીને, ઠરાવમાં સુધારો કરતી વખતે, વધુ સ્પષ્ટતા લાવવા માટે શબ્દોને ફરીથી ગોઠવવાનું સૂચન કર્યું. જોકે, ગૃહે સુધારાને નકારી કાઢ્યો હતો.

આ દરખાસ્ત 9 ઓગસ્ટે સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવી હતી

ગયા વર્ષે 9 ઓગસ્ટના રોજ રાજ્યનું નામ સત્તાવાર રીતે બદલવાની માંગ કરતો ઠરાવ સર્વસંમતિથી પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. પ્રસ્તાવમાં કેન્દ્રને સંવિધાનની પ્રથમ સૂચિમાં રાજ્યનું નામ બદલીને ‘કેરલમ’ કરવા જણાવ્યું હતું. તેવી જ રીતે, પ્રસ્તાવમાં, કેન્દ્રને આઠમી સૂચિ હેઠળની તમામ ભાષાઓમાં નામ બદલીને ‘કેરલમ’ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે વિગતવાર તપાસ બાદ જાણવા મળ્યું છે કે બંધારણની પ્રથમ અનુસૂચિમાં જ આવા સુધારાની જોગવાઈ હોવી જોઈએ. તેથી નવી દરખાસ્ત લાવવામાં આવી રહી છે.

કેરળનું નામ બદલીને કેરલમ કરવાનો પ્રસ્તાવ શા માટે?

પોતાના પ્રસ્તાવમાં સીએમ પિનરાઈ વિજયને કહ્યું કે મલયાલમમાં ‘કેરલમ’ નામનો ઉપયોગ સામાન્ય છે. જોકે, સત્તાવાર રેકોર્ડમાં રાજ્યને ‘કેરળ’ કહેવામાં આવે છે. તે પૃષ્ઠભૂમિમાં જ આ દરખાસ્ત રજૂ કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે મલયાલમ ભાષી સમુદાયો માટે સંયુક્ત કેરળ બનાવવાની જરૂરિયાત રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા સંગ્રામના સમયથી સ્પષ્ટપણે ઉભરી આવી હતી.