‘ગુજરાતી ભાષાનાં અભ્યાસનું મહત્ત્વ અને રોજગારની તકો’ વિષય પર વ્યાખ્યાન

મુંબઈઃ “ગુજરાતી ભાષાનાં અભ્યાસનું મહત્ત્વ અને રોજગારની તકો” વિષય પર એક વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તારીખ 8 જુલાઈ, 2023ના શનિવારના રોજ યોજવામાં આવનાર આ કાર્યક્રમમાં વક્તા તરીકે એસ.એન.ડી.ટી. વિમેન્સ યુનિવર્સિટી, મુંબઈનાં ગુજરાતી વિભાગનાં પ્રોફેસર કવિત પંડ્યા ઉપસ્થિત રહેશે.

સ્થળ: જોગર્સ પાર્ક, જિમ્નેશિયમ પાછળ, ચિકુવાડી, શિમ્પોલી મેટ્રો સ્ટેશન નજીક, બોરીવલી (વેસ્ટ). સમયઃ સાંજે ચાર થી પાંચ