ઊંઝા વિધાનસભા સહિત જામનગર, ખેડા, વડોદરા, બારડોલી LS બેઠક પર ફોર્મ ભરાયાં

0
1850

ગાંધીનગર– ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ કાર્યક્રમ અનુસાર રાજયની લોકસભાની તમામ ૨૬ બેઠકોની સામાન્ય ચૂંટણીઓ માટેનું તથા ૨૧-ઊંઝા, ૬૪-ધ્રાંગધ્રા, ૭૭-જામનગર ગ્રામ્ય, ૮૫-માણાવદર  તથા ૯૧-તલાલા વિધાનસભા મતવિભાગની પેટા ચૂંટણીઓ માટેનું જાહેરનામું તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૯ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવતા ચૂંટણી અધિકારીશ્રીઓ પાસે ઉમેદવારી પત્રો ભરવાની પ્રક્રિયા શરુ થઈ ગઈ છે. ત્યારે ત્રીજા દિવસે શનિવારે 7 ફોર્મ લોકસભા માટે અને 1 ફોર્મ ઊંઝા વિધાનસભા બેઠક માટે ભરાયું હતું.

આજેતા.૩૦/૦૩/૨૦૧૯ના રોજનીચે દર્શાવેલ કુલ: ૭ (સાત) ઉમેદવારો તરફ્થી ઉમેદવારી પત્રો ભરાયા છે :-

ક્રમ ઉમેદવારનું નામ પક્ષ લોકસભા મતવિભાગ
૧. શાહ અમિતભાઈ અનિલચંદ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી ૦૬-ગાંધીનગર
૨. કાછડીયા કેશવલાલ રામજીભાઈ અપક્ષ ૦૬-ગાંધીનગર
૩. પત્રકાર રાજ્યગુરુ રામકૃષ્ણ નરભેશંકર અપક્ષ ૧૨-જામનગર
૪. પઠાણ આયશાબાનુ નાજીરખાન અંબેડકર નેશનલ કોંગ્રેસ ૧૭-ખેડા
૫. તપનભાઈ શાંતિમય દાસગુપ્તા સોશ્યાલિસ્ટ યુનિટી સેન્ટર ઓફ ઇન્ડિયા (કમ્યુનિસ્ટ) ૨૦-વડોદરા
૬. વસાવા ઉત્તમભાઈ સોમાભાઈ ભારતીય ટ્રાયબલ પાર્ટી ૨૩-બારડોલી (અ.જ.જા.)
૭. વસાવા સુભાષભાઈ કાનજીભાઈ ભારતીય ટ્રાયબલ પાર્ટી ૨૩-બારડોલી (અ.જ.જા.)

 

આમ અગાઉના કુલ: ૭ ઉમેદવારો સહિત હવે કુલ: ૧૪  ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી પત્રો ભર્યા છે.

જ્યારે વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માટે નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે કુલ: એક ઉમેદવાર તરફ્થી ઉમેદવારી પત્ર ભરાયાં છે.

ક્રમ ઉમેદવારનું નામ પક્ષ વિધાનસભા મતવિભાગ
૧. પટેલ હરેશકુમાર નરોત્તમભાઈ અપક્ષ ૨૧-ઊંઝા

 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ને રવિવારના રોજ જાહેર રજા હોવાથી ઉમેદવારીપત્રો ભરી શકાશે નહીં.

તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૯ના રોજ ઉમેદવારી પત્રો ભરવાનો છેલ્લો દિવસ છે.