વેકેશન પુરુ થતાં જ શાળાઓના પ્રાંગણમાં બાળકો નો કિલકિલાટ

અમદાવાદ: શાળાઓનું ઉનાળાનું વેકેશન પૂર્ણ થયું. નવા સત્રની શરૂઆત થતાં જ શાળાઓના પ્રાંગણ બાળકોના કિલકિલાટથી ગુંજી ઉઠ્યા. 5 જૂન સોમવાર ની સવારથી જ ગુજરાત રાજ્ય ની શાળા ઓ એ પોતાના નિયમો અનુસાર શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ કરી દીધું છે.

ગુજરાત રાજ્ય ની પ્રાથમિક, માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગની મોટાભાગની શાળાઓ એ શૈક્ષણિક કાર્ય ચાલુ કર્યુ છે. અમદાવાદ શહેર સહિત રાજ્ય ના તમામ જિલ્લાઓની 38 હજાર જેટલી શાળાઓ શરૂ થઇ ગઇ છે.

શિક્ષણ વિભાગે તાજેતરમાં જ ધોરણ 9 થી 12 ના ‘ એકડમિક કેલેન્ડર ‘ ની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં પ્રથમ સત્ર 5 જૂન થી 8 નવેમ્બર સુધી 124 દિવસ નું રહેશે. 9 નવેમ્બર થી 29 નવેમ્બરના દિવાળી વેકેશન બાદ બીજું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થશે.

પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ