તમારા બધા કામ બર્થ સર્ટિફિકેટની મદદથી થશે, 1 ઓક્ટોબરથી લાગુ થશે નવો નિયમ

જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી (સુધારો) અધિનિયમ, 2023 1 ઓક્ટોબર, 2023થી દેશભરમાં અમલમાં આવવા જઈ રહ્યો છે. ANIના સમાચાર મુજબ હવે બર્થ સર્ટિફિકેટનું મહત્વ ઘણું વધી જશે. તમે આ એકલ દસ્તાવેજનો ઉપયોગ શાળા, કોલેજમાં પ્રવેશ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સની અરજી, મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા, આધાર નોંધણી, લગ્ન નોંધણી અથવા સરકારી નોકરીની અરજી જેવા ઘણા હેતુઓ માટે કરી શકશો.

આ નિયમ 1 ઓક્ટોબર, 2023થી અમલમાં આવશે

નોંધનીય છે કે જન્મ અને મૃત્યુની નોંધણી (સુધારો) અધિનિયમ, 2023 1 ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવવા જઈ રહ્યો છે. આ કાયદાના અમલ પછી, આધારથી શરૂ કરીને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો બનાવવામાં જન્મ પ્રમાણપત્રની ભૂમિકા વધવા જઈ રહી છે. તમે આધારથી લઈને ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ સુધીના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો કોઈપણ મુશ્કેલી વિના માત્ર જન્મ પ્રમાણપત્ર દ્વારા મેળવી શકો છો. આ બિલ 1 ઓગસ્ટના રોજ લોકસભામાં અને 7 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ રાજ્યસભામાં પસાર થયું હતું. આ પછી હવે કેન્દ્ર સરકારે આ અંગે નોટિફિકેશન બહાર પાડીને જાહેરાત કરી છે કે નવા નિયમો 1 ઓક્ટોબરથી લાગુ કરવામાં આવશે.

નિયમોમાં ફેરફાર કરીને તમને આ લાભો મળશે

જન્મ અને મૃત્યુ નોંધણીના નિયમોમાં ફેરફાર કરવા પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કેન્દ્ર અને રાજ્ય સ્તરે જન્મ અને મૃત્યુનો ડેટાબેઝ તૈયાર કરવાનો છે. આ નિયમ લાગુ થયા બાદ રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારો સરળતાથી જન્મ અને મૃત્યુનો ડેટા એકબીજાની વચ્ચે શેર કરી શકશે. આ માટે રાજ્યો દ્વારા ચીફ રજિસ્ટ્રાર અને રજિસ્ટ્રારની નિમણૂક કરવામાં આવશે. રાજ્ય કક્ષાએ ડેટા જાળવવાનું કામ મુખ્ય રજીસ્ટ્રાર કરશે. બ્લોક કક્ષાએ આ કામગીરી રજીસ્ટ્રાર દ્વારા કરવામાં આવશે. આનાથી દેશભરમાં જન્મ અને મૃત્યુનો રાષ્ટ્રીય ડેટાબેઝ તૈયાર કરવામાં મદદ મળશે અને રાશન કાર્ડ, મતદાર આઈડી કાર્ડ જેવા ઘણા ડેટા બેઝ તૈયાર કરવાનું સરળ બનશે.