હોસ્પિટલના ઉદઘાટન પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યાં નેહા ધુપિયા, પતિ અંગદ

નવી દિલ્હીમાં એપોલો હોસ્પિટલ દ્વારા સ્પેશિયલ બુટિક હોસ્પિટલના 16 ઓક્ટોબર, સોમવારે કરાયેલા શુભારંભ પ્રસંગે બોલીવુડ અભિનેત્રી નેહા ધુપિયા અને એનાં અભિનેતા પતિ અંગદ બેદીએ પણ હાજરી આપી હતી.