રંગબેરંગી પોપટને હાથ પર બેસાડવાનો રોમાંચ…

કોલકાતામાં 6 જાન્યુઆરી, શુક્રવારે બંગાળના સાંસ્કૃતિક અને નૈસર્ગિક મહોત્સવ-2023 અંતર્ગત મુલાકાતી નાગરિકોએ એમનાં હાથ અને ખભા પર રંગબેરંગી પોપટને બેસાડવાનો રોમાંચ સાથે આનંદ માણી રહ્યો છે.