ફરાહ ખાને સુવર્ણ મંદિરમાં દર્શન કર્યાં…

બોલીવૂડ નિર્માત્રી ફરાહ ખાને 24 એપ્રિલ, મંગળવારે અમૃતસરના સુવર્ણ મંદિરમાં જઈને દર્શન કર્યાં હતાં.

Amritsar: Filmmaker Farah Khan pays obeisance at the Golden Temple in Amritsar on April 24, 2018. (Photo: IANS)

Amritsar: Filmmaker Farah Khan pays obeisance at the Golden Temple in Amritsar on April 24, 2018. (Photo: IANS)

Amritsar: Filmmaker Farah Khan pays obeisance at the Golden Temple in Amritsar on April 24, 2018. (Photo: IANS)