જયેશ રાદડિયા ‘ચિત્રલેખા’નેઃ આ વિકાસની જીત…

0
4204

જેતપુર વિધાનસભા બેઠક પરથી જીત મેળવનાર ભાજપના ઉમેદવાર જયેશ વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા ‘ચિત્રલેખા’ને કહે છે, આ જીત વિકાસની જીત છે…