Home Tags Sim Card

Tag: Sim Card

પહેલી જાન્યુઆરીથી થયાં 4 ફેરફાર… કયા?

2017ના વર્ષને અલવિધા કહી દીધી છે અને આજે પહેલી જાન્યુઆરીને સોમવારથી નવા વર્ષ 2018ની શરૂઆત થઈ છે. ત્યારે નવા વર્ષ નિમિત્તે આપને પણ સરકાર તરફથી કેટલીક ભેટ મળવા જઈ...