Home Tags Low stretch

Tag: Low stretch

ઓછી ઉંચાઇ? ડોન્ટ વરી, અપનાવો આ ફંડા

તમારી ઉંચાઇ ઓછી હોય તો કોઇ અમુક ઉમર પછી એ કોઇ પણ સંજોગોમાં વધવાની નથી એ તો બ્રહ્મસત્ય છે.  પણ એના કારણે જીવનભર બટકા, ઠીંગણા રહેવાનો અફસોસ રાખવો પણ...