Home Tags Employeement

Tag: Employeement

નોકરી બદલનારા પર સરકારની રહેશે નજર, હેતુ...

નવી દિલ્હીઃ સરકાર દેશમાં રોજગારના શ્રેષ્ઠ અને ચોક્કસ આંકડાઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણા પ્રકારની પદ્ધતિ અપનાવી રહી છે. આ પ્રયાસ અંતર્ગત હવે નોકરી બદલનારા લોકો પર નજર રાખવા માટે...