વિદ્યાર્થીઓએ દવાઓ વિશે જાગરુકતા ફેલાવવા ‘માનવ કેપ્સ્યૂલ’ બનાવી

ગંગટોકઃ સિક્કિમ પ્રોફેશનલ કોલેજ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સિસ (SPCOPS) અને સિક્કિમ પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટી (SPU)-ગંગટોકના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જેનેરિક દવાઓ વિશે જાગરુકતા ફેલાવવા માટે ‘સૌથી નાની માનવ કેપ્સ્યૂલ’ બનાવવાનો રેકોર્ડ એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં નામ નોંધાવીને કર્યો છે. સિક્કિમ પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટીની સિક્કિમ પ્રોફેશનલ કોલેજ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સિસ (SPCOPS)ના કુલ 70 વિદ્યાર્થીઓએ નવ ડિસેમ્બર, 2022એ કેમ્પસમાં જેનેરિક દવાઓ વિશે જાગરુકતા ફેલાવવા માટે એક નાની માનવ કેપ્સ્યૂલ બનાવી હતી.

એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડસે ત્રીજી જાન્યુઆરી, 2023એ આ રેકોર્ડની પુષ્ટિ કરી હતી અને 23-3-2023એ સિક્કિમ પ્રોફેશનલ કોલેજ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સિસ (SPCOPS), સિક્કિમ પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટી (SPU)ના એશિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં નામ નોંધી રેકોર્ડ નોંધ્યો હતો.

સિક્કિમ પ્રોફેશનલ કોલેજ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સિસ (SPCOPS), સિક્કિમ પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટી (SPU)ની આ સફળતા માટે કુલ સચિવ પ્રોફેસર રમેશકુમાર રાવત, સિક્કિમ પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટીની વિવિધ કોલેજોના બધા શિક્ષણ અને બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓએ સિક્કિમ પ્રોફેશનલ યુનિવર્સિટી કોલેજ ઓફ ફાર્માસ્યુટિકલ સાયન્સિસ (SPCOPS)ના બધા વિદ્યાર્થીઓએ અને ફેકલ્ટીના સભ્યોને આ સફળતા માટે શુભેચ્છાઓ આપી હતી.