રેલવેએ AC-3 ટિયર ઇકોનોમી ટિકિટના ભાડામાં કાપ મૂક્યો

નવી દિલ્હીઃ રેલવેએ AC-3 ઇકોનોમી ક્લાસનું ભાડું સસ્તું કરી દીધું છે. એ સાથે બેડિંગ રોલની વ્યવસ્થા પહેલાંની જેમ લાગુ રહેશે. હવે AC-3 ઇકોનોમી કોચમાં પ્રવાસ કરવું ફરીથી સસ્તું કરી દેવામાં આવ્યું છે. રેલવે બોર્ડ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા સર્કયુલર મુજબ જૂની વ્યવસ્થાને ફરીથી સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

પહેલાંના એક સર્ક્યુલર જેમાં AC-3 ટિયર ઇકોનોમી ક્લાસની ટિકિટની કિંમત AC 3-ટિયર ટિકિટની કિંમતના બરાબર નિર્ધારિત કરવામાં આવી હતી. જે પ્રારંભમાં ઇકોનોમી એરકન્ડિશન્ડ ક્લાસમાં ઓફર કરવામાં નહોતી આવી, પણ મર્જરને કારણે નક્કી કરવામાં આવી હતી.

આ આદેશ મુજબ જે યાત્રીઓએ ઓનલાઇન અને કાઉન્ટરથી ટિકિટ બુક કરાવી છે, તેમને પહેલેથી ટિકિટ માટે વધારાની રકમ રિફન્ડ કરવામાં આવશે. રેલવેએ સપ્ટેમ્બર, 2021માં 3Eને એક શ્રેણીમાં રજૂ કરવાની ઘોષણા કરી હતી. બુધવારથી એ નિર્ણય લાગુ થયો છે, એમ રેલવે અધિકારીઓએ કહ્યું હતું.

નવા આદેશ મુજબ ઈકોનોમી ક્લાસ સીટનું એ ભાડું સામાન્ય ACથી ઓછું છે. ગયા વર્ષે રેલવે બોર્ડે એક સર્ક્યુલર જારી કર્યો હતો, એમાં AC-3 ઇકોનોમી કોચ અને AC-3 કોચનું ભાડું બરાબર કરી દીધું છે. નવા સર્ક્યુલર મુજબ ભાડું ઓછું થતાંની સાથે ઇકોનોમી કોચમાં પહેલાંની જેમ કાંબળો અને આદર આપવાની વ્યવસ્થા લાગુ રહેશે.