અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલમાં આર્ટ ઓફ લિવિંગના સહયોગથી યોજાયો યોગ કાર્યક્રમ

અમદાવાદઃ આજે ‘આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ’ની ઉજવણી નિમિત્તે આર્ટ ઓફ લિવિંગના સહયોગથી અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલના ત્રણ વિભાગોમાં યોગાભ્યાસ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો.

આ કાર્યક્રમમાં જેલના કેદીઓ, અધિકારીઓ તથા કર્મચારીઓને જુદા જુદા યોગાસન, પ્રાણાયામ કરતાં અને ધ્યાન ધરતાં શીખડાવવામાં આવ્યું હતું.

અમદાવાદ સેન્ટ્રલ જેલનાં અધિક્ષક શ્વેતા શ્રીમાલી અને ગુજરાત જેલના એડિશનલ ડી.જી.પી. ડૉ. કે.એલ.એન. રાવ પણ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.

આર્ટ ઑફ લિવિંગ સંસ્થાના અમદાવાદ ચેપ્ટર દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસના ઉપલક્ષમાં અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ૨૦થી પણ વધારે સ્થળોએ ૮૦,૦૦૦થી વધારે લોકોને સંસ્થાનાં શિક્ષકો અને સ્વયંસેવકો દ્વારા યોગ, પ્રાણાયામ અને મેડિટેશન કરાવવામાં આવ્યા હતા.