ધોરણ 10-12 ની બોર્ડની પરિક્ષાઃ બોર્ડ દ્વારા ચુસ્ત વ્યવસ્થા

ગાંધીનગરઃ આગામી માર્ચ માસમાં ગુજરાતમાં ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરિક્ષા લેવામાં આવશે. ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા પરિક્ષાને લઈને કેટલીક ચુસ્ત વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

આ પરિક્ષામાં કુલ 20.05 લાખ જેટલા વિદ્યાર્થીઓ બેસશે. રાજ્યના તમામ પરિક્ષા કેન્દ્રોમાં કુલ 64000 જેટલા સીસીટીવી લગાવી દેવામાં આવ્યા છે. દરેક જિલ્લા પ્રમાણે વિજિલન્સ સ્વોર્ડની બે ટીમની રચના કરવામાં આવી છે. આ સાથે પરિક્ષામાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવશે અને તેના માટેની તમામ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે.

મહત્વનું છે કે, બોર્ડની પરિક્ષા દરમિયાન રાજ્યના છેવાડાના વિસ્તારમાં આવેલા પરિક્ષા કેન્દ્રો પર ગેરરીતિ થતી હોવાની વાતો સામે આવતી હોય છે. પરંતુ રાજ્યના કોઈપણ પરિક્ષા કેન્દ્ર પર કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ કે અન્ય કોઈપણ બનાવ ન બને તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે.