હવે દસ્તાવેજ માટેની સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ઑનલાઈન ભરી શકાશે

ગાંધીનગર- ગુજરાત સરકારે ડિજિટલ ગુજરાત નિર્માણક્ષેત્રે વધુ એક નકકર કદમ ભરીને નાગરિકો ઘેર બેઠાં, દસ્તાવેજ માટે થતી સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી ઑનલાઈન ભરી શકે તે માટે ઈ-પેમેન્ટ વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે. હાલ નાગરિકો દ્વારા દસ્તાવેજી સ્ટેમ્પ પેપર, ફ્રેન્કિંગ મશીન તથા ઈ-સ્ટેમ્પિંગ સર્ટિફિકેટ જેવી જુદીજુદી પદ્ધતિઓથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરપાઈ કરવામાં આવે છે. મુખ્યપ્રધાન વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વવાળી રાજ્ય સરકાર દ્વારા વધુને વધુ મહેસૂલી સેવાઓ મેળવવામાં નાગરિકોને સરળતા રહે, સમયનો વ્યય ન થાય અને પ્રક્રિયા ઑનલાઈન થાય તેવી સુદ્રઢ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી રહી છે, જેના ભાગરૂપે તબક્કાવાર મહેસૂલી સેવાઓ ઑનલાઈન અને

ડિજિટલ કરવાની કામગીરી ઝડપથી અમલી બની રહી છે. આવી જ એક પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે રાજ્ય સરકારે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઑનલાઈન ભરી શકાય તે માટે એપ્લીકેશન તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ એપ્લિકેશનથી નાગરિકો પોતાના ઘેર બેઠાં, જોઈએ તેટલી રકમની સ્ટેમ્પ ડ્યૂટી નોંધણી થતાં દસ્તાવેજ માટે ભરી શકશે.

મહેસૂલપ્રધાન કૌશિકભાઈ પટેલે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, આ પદ્ધતિ અમલમાં આવતાં નોંધણી કચેરીમાં દસ્તાવેજ નોંધાવતાં પહેલાં ખરીદવાના થતાં સ્ટેમ્પ પેપર કે ફ્રેન્કિંગ કે ઈ-સ્ટેમ્પિંગ માટે જે-તે સ્થળ પર ગયા સિવાય લોકો ઘેર બેસીને જ ઑનલાઈન પધ્ધતિથી સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરપાઈ કરી શકશે. જેને કારણે સ્ટેમ્પની કૃત્રિમ અછત નિવારી શકાશે તેમજ જુદી-જુદી જગ્યાએ જવામાં રાહત મળશે અને બિનજરૂરી વિલંબ નિવારી શકાશે. ઈ-પેમેન્ટ સિસ્ટમ અમલમાં આવતાં નાગરિકોના નાણાં અને સમયનો બચાવ થશે તથા ઑનલાઈન પેમેન્ટ થવાથી સાઈબર ટ્રેઝરી મારફત તે જ સમયે સરકારમાં રકમ જમા થશે.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યુ હતું કે, આ પદ્ધતિમાં જરૂરી વિગતો સાથે ઑનલાઈન પેમેન્ટ કરવાથી મળતી પહોંચની સબ-રજિસ્ટ્રાર દ્વારા ચકાસણી કરી તેના ઉપયોગ બાદ લોકઈન કરવાથી રાજય સરકાર અને નાગરિકોના નાણાકીય હિતની સલામતી અને સુરક્ષા જળવાશે. તેમજ ઑનલાઈન રેકર્ડ હોવાથી ગમે ત્યારે આ વસ્તુની ખરાઈ જાણી શકાશે. વધુમાં, નંબરીંગની પ્રથા રાખવામાં આવેલ હોવાથી ડુપ્લિકેટ કરવાની પ્રવૃત્તિ અટકાવી શકાશે. આ પદ્ધતિથી ‘ડિજિટલ ઈન્ડિયા’ ઝૂંબેશને પ્રોત્સાહન મળશે.