આવતીકાલે જાહેર કરાશે ધોરણ-10નું પરિણામ

ગાંધીનગરઃ આવતીકાલે ધોરણ-10ની બોર્ડની પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવશે. જે વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ-10ની બોર્ડની પરીક્ષા આપી હતી, તેના પરિણામની તારીખ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે.

શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પણ વિદ્યાર્થીઓને કોઈ અગવડતા ન મળે તેની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આવતીકાલે શિક્ષણ વિભાગની વેબસાઈટ પરથી ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન પરિણામ જોઈ શકશે. ગાંધીનગર શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આવતીકાલે ધોરણ-10નું પરિણામ જાહેર કરવાનું હોવાથી તમામ તૈયારીઓ પૂરી કરી લેવામાં આવી છે.
ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીઓ વહેલી સવારે 8 વાગ્યાથી શિક્ષણ વિભાગની વેબસાઈટ www.gseb.org પર ઓનલાઈન પરિણામ જોઈ શકાશે. જો કે, પરિણામ પછી માર્કશીટના વિતરણની તારીખ પછી જાહેર કરાશે. અત્રે નોંધનીય છે કે, આ વર્ષે ધોરણ 10માં કુલ 10.83 લાખ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપી હતી. તેમની બોર્ડની પરીક્ષા પૂર્ણ થયાના બીજા દિવસથી દેશભરમાં કોરોના વાયરસને કારણે લૉકડાઉન જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું હતું.

ધોરણ -10 અને સંસ્કૃત પ્રથમા માર્ચ-2020 ના ઉમેદવારોના ગુણપત્રક વિતરણની તારીખ હવે પછી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે તથા ગુણ ચકાસણી અને દફતર ચકાસણી વગેરે સૂચનાઓ પત્ર અલગથી પ્રસિદ્ધ કરી સંબંધિતને જાણ કરવામાં આવશે.