આજે રવિવારે પણ ITR ફાઈલ કરી શકાશે

મુંબઈઃ નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માટે ઈન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરવાની આખરી તારીખ 31 જુલાઈ છે. 27 જુલાઈ સુધી માત્ર 73 ટકા ITR ફાઈલ થયા હતા. અનેક કરદાતાઓએ ITR ફાઈલ કરવામાં તકલીફ પડતી હોવાની ટ્વિટર અને ઈમેલના માધ્યમથી આવકવેરા વિભાગને ફરિયાદ કરી છે. તેથી વિભાગે હેલ્પલાઈન નંબર, ચેટબોટ્સ અને ઈમેલ 24×7 જારી કર્યા છે.

આ છે હેલ્પલાઈન નંબરોઃ

 

1800 103 0025

1800 419 0025

+91-80-61464700

+91-80-46122000

કરદાતાઓ orm@cpc.incometax.gov.in પર અને તેના મોબાઈલ નંબરો પર માહિતી દઈને સંબંધિત ફરિયાદનો ઈમેલ કરી શકે છે.