રાજ્ય સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય, નિવૃત્ત રમતવીરોને દર મહિને રૂપિયા 3 હજારનું પેન્શન આપશે

ગુજરાત રાજ્યમાં નિવૃત્ત રમતવીરોને લઈને રાજ્ય સરકારે મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે. રાજ્યના નિવૃત રમતવીરોને રાજ્ય સરકાર દર મહિને રૂપિયા 3 હજારનું પેન્શન આપશે. જેના લાભ લેવા માટે રમતવીરોએ અરજી કરવાની રહેશે તેમજ રમતગમતમાં રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે મેડલ જીત્યો હોય તેમને પણ પેન્શન આપવામાં આવશે.રાજ્ય સરકારના આ મહત્વદાયી નિર્ણયમાં રાજ્ય તરફથી રમતમાં મોકલવામાં આવ્યા હોય તેવા સભ્યને પણ લાભ આપવામાં આવશે. જે સમગ્ર બાબતને લઈ 7 સભ્યની કમિટીએ પેન્શન આપવા અંગે આખરી નિર્ણય કર્યો છે.

સાત સભ્યની કમિટીએ પેન્શન આપવા અંગે આખરી નિર્ણય કર્યો

રાજ્ય સરકારના આ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયમાં રાજ્ય તરફથી રમતમાં મોકલવામાં આવ્યા હોય તેવા સભ્યોને પણ લાભ આપવામાં આવશે. આ માટે સાત સભ્યની કમિટીએ પેન્શન આપવા અંગે આખરી નિર્ણય કર્યો છે. મહત્વનું છે કે,રમત ગમત અને યુવક સેવા તરીકે રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીના નેતૃત્વમાં અત્યાર સુધી રમતવીરોને ઘણો પ્રોત્સાહન મળ્યો છે. ત્યારે હજી પણ રમતવીરોમાં એ પ્રોત્સાહન મળી રહે તે માટે હર્ષ સંઘવીની આગેવાનીમાં નિવૃત્ત રમતવીરોને પેન્શન આપવાનો રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

રાજ્ય સરકારનો રમત ગમત ક્ષેત્રે પ્રોત્સાહન આવવાને લઈ મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હર્ષ સંઘવીના નેતૃત્વમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી રમતવીરોને મોટાભાગની સુવિધાઓ અને વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. હર્ષ સંઘવીના કાર્યકાળ દરમિયાન રમવીરોને પ્રોત્સાહન ભર્યું વાતાવરણ આપવામાં આવે છે. ત્યારે રાજ્ય સરકારના વધુ એક મહત્વ પૂર્ણ નિર્ણયથી રાજ્ય તરફથી રમતમાં મોકલવામાં આવ્યા હોય તેવા સભ્યોને પણ લાભ આપવામાં આવશે આ માટે સાત સભ્યની કમિટીએ પેન્શન આપવા અંગે આખરી નિર્ણય કર્યો છે.

જો નિયમોની વાત કરવામાં આવે તો જિલ્લામાં વસતા અને પચાસ વર્ષની ઉંમરના નિવૃત્ત રમતવીરો કે, જેઓએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વ્યક્તિગત કે સાંધિક રમતમાં મેડલ મેળવેલ હોવો જોઈએ. નિવૃત્ત રમતવીરોને પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન રમતગમત ક્ષેત્રે 35 વર્ષથી વધુ વય સુધીમાં રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ વ્યક્તિગત અથવા સાંધિક રમતમાં ગોલ્ડ સિલ્વર કે બ્રોન્સ મેડલ મેળવેલો હોવો જોઈએ. રાજ્ય તરફથી નેશનલ માટે મોકલવામાં આવ્યા હોય તેવા સભ્યોને પણ પેન્શન પાત્ર ગણવામાં આવશે.