‘ગ્રેટ ખલી’ મળ્યો શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને…

‘ધ ગ્રેટ ખલી’ના હુલામણા – રીંગ નામે જાણીતો ભૂતપૂર્વ કુસ્તીબાજ દલીપ સિંહ 11 ડિસેમ્બર, સોમવારે ભોપાલમાં મધ્ય પ્રદેશના મુખ્યપ્રધાન શિવરાજ સિંહ ચૌહાણને મળ્યો હતો તે વેળાની તસવીર.