રાષ્ટ્રપતિનું જીબૂટીમાં અભિવાદન

રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પોતાના સૌપ્રથમ  વિદેશપ્રવાસે જીબૂટી આવી પહોંચ્યાં હતાં. જ્યાં ભારતના રાજદૂત અનુરાગ શ્રીવાસ્તવે ભારતીય સમુદાય દ્વારા આોજિત સ્વાગત સમારોહમાં તેમનું અભિવાદન કર્યું હતું.