સંરક્ષણપ્રધાનની દીવાળી સૈનિકો સાથે…

કેન્દ્રીય સંરક્ષણપ્રધાન નિર્મલા સીતારમને આજે ગુરુવારે દીવાળીના શુભ દિવસે સરહદ પર આંદામાન નિકોબારના કમાન્ડમાં  સૈનિકો અને તેમના પરિવારજનો સાથે દીવાળી ઉજવી હતી.